K-Develop Oy:n tietosuojaseloste

 

1. Rekisterinpitäjä

K-Develop Oy Muuntotie 3 01510 Vantaa puh: 010 219 2150 / tietosuoja-asiat

Rekisteri on asiakas- ja toimittajarekisteri, jota käyttävät K-Develop Oy:n henkilökunta.

2. Rekisteröidyt

 • Asiakkaiden kontaktitiedot
 • Toimittajien kontaktitiedot

3. Rekisterin pitämisen peruste ja käyttötarkoitus

K-Develop Oy harjoittaa ainoastaan B-to-B kauppaa. Henkilötietoja käsitellään voimassa olevien asiakas- tai toimittajasuhteiden tai mahdollisten tulevien asiakas- tai toimittajasuhteiden perusteella. Yhtiö ei käy kuluttajakauppaa.

Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:

 • Asiakkaan tai toimittajan tai mahdollisen sellaisen rekisteröinti
 • Sähköinen ja muu viestintä
 • Asiakkuuteen kuuluvien palvelujen ja tuotteiden tarjoaminen
 • Asiakkuuteen edistävät kyselyt ja tutkimukset
 • Asiakas- tai toimittajapalvelun ja toiminnan toteuttaminen ja kehittäminen

4. Rekisteriin tallennettavat tiedot

 • Yritystiedot yrityksen perustiedot
 • y-tunnus
 • toimialatiedot yrityksen yhteystiedot
 • käynti-, toimitus- ja laskutusosoite
 • puhelinnumero
 • sähköpostiosoite
 • kotisivun tiedot

Yrityksen henkilötiedot

 • kontaktihenkilöiden nimet
 • kontaktihenkilöiden tittelit ja roolit sekä vastuualueen yrityksessä
 • osoitetiedot
 • puhelinnumerot
 • sähköpostiosoitteet
 • mahdollisesti ip-osoite

Sinulla on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen: [email protected]

Tarkastusoikeus

Sinulla on oikeus tarkistaa sinusta tallentamamme henkilötiedot. Mikäli havaitset tiedoissasi virheellisyyksiä tai puutteita, voit pyytää meitä korjaamaan tai täydentämään tiedot oikeiksi.

Vastustamisoikeus

Sinulla on oikeus koska tahansa vastustaa henkilötietojesi käsittelyä, mikäli koet, että meillä ei ole oikeutta käsitellä joitain henkilötietojasi.

Poisto-oikeus

Mikäli koet, että joidenkin sinua koskevien tietojen käsittely ei ole tarpeen tehtäviemme kannalta, sinulla on oikeus pyytää meitä poistamaan kyseiset tiedot. Käsittelemme pyyntösi, jonka jälkeen joko poistamme tietosi tai ilmoitamme sinulle perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

Valitusoikeus

Sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle (tietosuoja.fi), jos koet, että rikomme henkilötietojasi käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Ostamme mahdollisesti yritysrekistereitä jotka sisältävät yhteystiedot henkilötasolla. Varmistamme aina etukäteen, että tietolähteen toimittaja noudattaa tietosuojalakeja.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Emme myy tai vuokraa asiakas- tai toimittajarekisterin tietoja kolmansille osapuolille. Luovutamme tietoja vain sisaryrityksille konsernin sisällä.

8. Käsittelyn kesto

Henkilötiedot säilytetään ja niitä käsitellään niin kauan kuin asiakas- tai toimittajasuhteen hoitamiseksi ja palvelun tarjoamiseksi on tarpeellista.

9. Henkilötietojen käsittelijät

 • Rekisterin tietoja käsittelevät K-Develop Oy:n henkilökunta.
 • Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin varmistamme, että sopimuskumppanimme toimii tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Emme luovuta henkilötietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

11. Evästeet ja selailun seuranta

Voimme kerätä käyttäjän päätelaitetta koskevia tietoja evästeiden (“cookies”) ja muiden vastaavien tekniikoiden, kuten selaimen paikallisen tietovaraston, avulla. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät usein nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat selaimet.

Kolmannet osapuolet voivat asettaa evästeitä käyttäjän päätelaitteelle käyttäjän vieraillessa palveluissamme tilastoidakseen eri sivustojen kävijämääriä. Kolmansilla osapuolilla tarkoitetaan K-Develop Oy ulkopuolisia tahoja, kuten mittaus- ja seurantapalveluiden tarjoajia. Palvelumme voivat myös sisältää linkkejä muihin sivustoihin ja yhteisöpalveluihin, mutta emme vastaa näiden ulkopuolisten sivustojen yksityisyydensuojakäytännöistä tai sisällöistä. Suosittelemme tutustumaan näiden palveluiden yksityisyydensuojaa koskeviin ehtoihin.

12. Mobiilisovellusten yksityisyydensuojaehdot

Mobiilisovelluksiimme, jotka asetetaan käyttäjien saataville, sovelletaan tämän tietosuojaselosteen lisäksi myös kyseisen palveluntarjoajan ehtoja. Lisäksi käyttäjän tulee hyväksyä sovelluksen omat käyttöehdot.

13. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

14. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötietojesi turvallinen käsittely on meille tärkeää. Käytämme seuraavia suojatoimia tietojesi turvallisuuden varmistamiseksi.

 • Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmä on myös suojattu palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla.
 • Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt rekisterinpitäjän työntekijät.
 • Rekisterin käyttö on suojattu käyttäjäkohtaisin tunnuksin, salasanoin sekä käyttöoikeuksin.
 • Koulutamme henkilökuntaamme käyttämään tietojasi voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä noudattaen.
 • Rekisterin sisältämät tiedot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa.
 • Rekisteristä otetaan säännöllisesti varmuuskopiot.

Vantaalla 25.5.2018